Próchnicę zęba najczęściej leczy się wypełnieniami, które stosuje się po uprzednim oczyszczeniu zęba z próchnicy, czyli po prostu wywierceniu jej...