Samouk, to bardzo popularne nazewnictwo osoby, która pochłania wiedzę bez pomocy innych. A samolek? Może nigdy nie słyszałeś takiego określenia, ...