PolecanePorady

Zakazany cel pożyczki, czyli dlaczego pożyczonych pieniędzy nie można wykorzystać w inny sposób niż nakazany

Zakazany cel pożyczki, czyli dlaczego pożyczonych pieniędzy nie można wykorzystać w inny sposób niż nakazany

money-494162_1280Rozwój firmy to niewątpliwie znaczący krok w kierunku osiągnięcia sukcesu. Nie zawsze jednak jest on możliwy, a powodem takiego stanu rzeczy są niewystarczające środki finansowe. Jednakże i na to znaleźć można rozwiązanie, a jest nim uzyskanie pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE.

Czym jest JEREMIE i dla kogo?

JEREMIE, czyli Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, to program Unii Europejskiej stanowiący wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także tych firm, które dopiero rozpoczynającym działalność. Celem JEREMIE jest udzielenie pomocy przedsiębiorstwom nieposiadającym historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości, a także wsparcie wspomnianych startupów. Oferowana przez TISE pożyczka jest przeznaczona dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) z terenu województwa łódzkiego.

Na konkretny cel

Warunkiem otrzymania pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE jest przeznaczenie pozyskanych środków na właściwy cel, którym jest finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy bądź rozszerzania działalności gospodarczej. Doprecyzowując, pożyczka może zostać wydatkowana na realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, takich jak wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, unowocześnienie składników majątku trwałego, czyli zakup maszyn, urządzeń, aparatów, zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. Środki przeznaczyć również można na budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych oraz unijnych, a także inne cele gospodarcze, które przyczynić się mogą do rozwoju przedsiębiorstwa.

Co zakazane?

We wniosku o otrzymanie pożyczki konieczne jest wskazanie, na co przeznaczone zostaną pozyskane środki. Warto zatem wiedzieć, na co wydatkować można otrzymane wsparcie. Jednakże istotnym jest również to, co jest zakazanym celem pożyczki. Przede wszystkim środków nie można przeznaczyć na spłatę zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności. Zakazane jest również finansowanie celów konsumpcyjnych, spłata pożyczek i kredytów oraz spłata zobowiązań publiczno-prawnych. Ponadto wśród branży wyłączonych z finansowania są: rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, przetwórstwo rolno-spożywcze we wskazanych sektorach, działalność deweloperska, w przypadku firm transportowych finansowanie środków transportu. Inicjatywa JEREMIE ma za zadanie wspierać rozwój firmy, dlatego też nie jest możliwe przeznaczenie pozyskanych środków na inne niż powyżej wskazane cele. Ponadto warto wiedzieć, że uzyskanie pożyczki niemożliwe jest w sytuacji zalegania przez pożyczkobiorcę z zobowiązaniami publiczno-prawnymi (US, ZUS).

Rozwijaj firmę

Rozwój firmy niesie za sobą wymierne korzyści. Dlatego też, jeżeli nie posiadamy środków, które można przeznaczyć na ten właśnie cel, warto skorzystać z oferty TISE i tym samym poczynić znaczący krok w stronę coraz to lepszego funkcjonowania firmy. W ramach inicjatywy JEREMIE pozyskać można pożyczkę w wysokości do 100 tys złotych, do 90% brutto nakładów na przedsięwzięcie. Pożyczka udzielana jest na okres do 5 lat. Jeżeli zatem potencjalny pożyczkobiorca spełnia wszelkie wymagania, a ponadto cele, na jaki chce przeznaczyć pozyskane środki nie znajdują się na liście tych zakazanych, wówczas pozostaje złożyć właściwie wypełniony wniosek oraz inne niezbędne dokumenty. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi oraz otrzymaniu pieniędzy, można rozpocząć wdrażanie zaplanowanych procesów związanych z rozwijaniem swojego przedsiębiorstwa.

Udostępnij

O autorze

Redakcja bloga.

Dodaj komentarz