KobietaMężczyznaPoradyZdrowie

Psychoterapia – po co potrzebny jest terapeuta?

Psychoterapia – po co potrzebny jest terapeuta?

IMG_2863

Psychoterapia staje się stopniowo dziedziną bardziej popularną. Mimo to, nadal wiele osób obawia się przyznać, że korzysta z pomocy psychoterapeuty. Powszechnie mylone są zawody psychiatry i psychoterapeuty. Co więcej, rozmaitość szkół psychoterapii sprawia, że pacjentom trudno jest porównywać między sobą kwalifikacje poszczególnych specjalistów.

Psychoterapeuta – kto to taki?

Mimo, że w Polsce prawne uregulowanie kwalifikacji, jakie powinien posiadać psychoterapeuta nadal jest w trakcie ustaleń różnych środowisk, to jednak dość powszechnie uważa się, że psychoterapeuta to osoba która ukończyła studia wyższe, (najczęściej psychologię, choć nie tylko), a następnie odbyła odpowiednie, najczęściej 4-letnie, studia podyplomowe z dziedziny psychoterapii.
Innym specjalistą jest psychiatra, który ukończył studia medyczne oraz specjalność psychiatrię.
Psychoterapeuta i psychiatra, chociaż są zupełnie innymi specjalistami, czasem współpracują ze sobą w ramach udzielania pomocy psychologicznej danemu pacjentowi.

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia polega na rozmowie między pacjentem i terapeutą. W przeciwieństwie do psychiatry, psychoterapeuta „leczy słowem”, nie zapisuje natomiast żadnych leków. Sesja psychoterapii wyglądać może różnie, w zależności od psychoterapeuty oraz jego wykształcenia. Inaczej prowadzi rozmowę psychoterapeuta humanistyczny, inaczej terapeuta poznawczo-behawioralny. Bez względu na podejście, rozmowa ta różni się jednak zasadniczo od zwykłej rozmowy ze znajomym czy przyjacielem.
W trakcie psychoterapii indywidualnej w podejściu humanistycznym terapeuta koncentruje się na emocjach oraz subiektywnych znaczeniach wydarzeń dla klienta. Nie opowiada bez powodu o sobie – nie działa tu więc normalna wśród przyjaciół reguła wzajemności. Dzięki empatii, pełnym skupieniu na kliencie oraz swoim kwalifikacjom zawodowym psychoterapeuta pomaga klientowi poznać i zrozumieć siebie, a w efekcie klient często doznaje ulgi. Potrafi też dzięki nowemu spojrzeniu na swoje trudności dokonać w swoim życiu zmian.

W trakcie prowadzenia psychoterapii terapeuta dba o to, by panowała w niej atmosfera akceptacji, szacunku, co daje klientowi poczucie bezpieczeństwa. Nie ocenia klienta, nie poucza go i nie krytykuje. Zachowuje też pełną dyskrecję wobec treści, którymi klient się z nim dzieli.

Gdzie szukać psychoterapeuty?

Wybierając terapeutę zwróćmy uwagę na kwalifikacje osoby prowadzącej psychoterapię. Ważne, aby oprócz studiów magisterskich ukończyła ona kilkuletnie specjalistyczne szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii. Jednym z miejsc, w którym można znaleźć takich specjalistów jest Ośrodek W RELACJI w Warszawie. Ma on w swojej ofercie psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także inne formy pomocy psychologicznej.

Udostępnij

O autorze

Redakcja bloga.

Dodaj komentarz