KobietaMężczyznaPorady

Metody nauczania języka angielskiego

Metody nauczania języka angielskiego

flag-1024413_640

Już od wielu lat język angielski jest obecny w każdej dziedzinie życia. Jego znajomość jest niezbędna do podjęcia dobrze płatnej pracy, wyjazdu na granicę czy studiowania na uczelniach usytuowanych w obcym kraju. Efekty nauki są w dużej mierze zależne od stopnia zaangażowania ucznia. Zastosowanie odpowiednich metod nauczania zwiększy jednak postępy. Program musi być dostosowany do ilości czasu, którą dysponuje uczeń, do jego dotychczasowych osiągnięć oraz do tego, jaki jest cel nauki.

Egzaminy językowe

Chęć zdania matury lub innego egzaminu wiąże się z koniecznością umiejętnego czytania i pisania w języku angielskim. Z tego powodu należy zapamiętać zasady gramatyki i opanować słownictwo. Niestety wyuczenie się wszelkich regułek na pamięć przynosi krótkotrwały efekt. Jeśli po uzyskaniu pozytywnego wyniki egzaminu, język nie będzie szlifowany, uczeń zapomni pozyskanych informacji.

Helen Doron 

Skutecznym sposobem nauczania dzieci jest metoda Helen Doron. Stała się ona popularna w wielu krajach. Nauka angielskiego jest porównywalna do poznawania języka ojczystego. Rozpoczyna się ona już po ukończeniu pierwszego roku życia. Dziecko uczy się poprzez słuchanie poleceń i piosenek, naśladowanie oraz zabawę. Następnie wprowadza się naukę czytania i pisania. Grupy uczniów nie przekraczają ośmiu osób. Nauczyciele muszą cechować się profesjonalną wymową i prawidłowym akcentem, gdyż uczestnicy zajęć uczą się poprzez zapamiętywanie i naśladownictwo.

Metoda Callana

Jest to metoda idealna dla osób, którym zależy na szybkiej nauce płynnego wypowiadania się. Polega ona na tym, że lektor zadaje pytanie, a uczeń musi jak najszybciej udzielić odpowiedzi. W kolejnych pytaniach, nauczyciel umieszcza nowe słówko. Pytany musi w taki sposób skonstruować odpowiedź, aby w zdaniu padło nowo poznane słowo. W kolejnym etapie uczeń poznaje pisownię zapamiętanego wyrazu.

Metoda Berlitza

Lekcje polegają tylko i wyłącznie na konwersacji uczestników z lektorem. Stosuje się jedynie język angielski. Brak zajęć gramatycznych jest tłumaczony tym, że jeśli uczeń opanuje płynną wymowę, w sposób intuicyjny będzie operował gramatyką.

Metoda bezpośrednia

Najlepszym sposobem nauczania jest metoda bezpośrednia. Polega ona na powadzeniu dialogu między lektorem a uczniem. Rozmowa musi być dynamiczna. Nasz mózg musi się przyzwyczaić, że nie ma dużo czasu na ułożenie odpowiedzi. Na koniec każdego unitu, następuje lekcja gramatyczna. Ma ona na celu skontrolowanie czy podczas konwersacji uczestnik właściwie zrozumiał obowiązujące w języku angielskim zasady. Zazwyczaj ćwiczenia wykonuje się przy użyciu kserówek naszykowanych przez lektora. Zadania muszą być bowiem dobrane indywidualnie do umiejętności ucznia. Podczas kursu istotne jest również utworzenie pozytywnej relacji między nauczycielem a członkami grupy. Miła atmosfera i wolny umysł sprzyjają przyswajaniu nowych informacji, dzięki czemu uczniowie będą chętnie pojawiali się na kolejnych zajęciach.

 

Artykuł powstał we współpracy z tarkowski.edu.pl

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz