Porady

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne: szansa czy zagrożenie?

Chęć zwiększenia puli swoich oszczędności jest wyzwaniem dla każdego, kto widzi konieczność zabezpieczenia swojej finansowej przyszłości. W dobie nisko oprocentowanych lokat alternatywą jest inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Jednakże tylko niektórzy widzą w nich szansę, inni bowiem dostrzegają samo ryzyko. A jak jest naprawdę?

Cele

Aby rozważać, czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest szansą, czy zagrożeniem, musicie określić swoje cele i finansowe potrzeby. To od nich zależy, jaki rodzaj inwestycji wybierzecie i na jak długo ulokujecie pieniądze w funduszu. Ogólnie więc – w zależności od wysokości środków, które chcecie wypracować, podejmiecie różne ryzyko inwestycyjne.

Jeśli oczekujecie szybkiego i wysokiego pomnożenia pieniędzy, musicie liczyć się z możliwością poniesienia strat. Jeśli zaś stawiacie na bezpieczeństwo i zadowoli was mniejszy zarobek, powinniście przygotować się na długi czas trwania inwestycji.

Poznaj fundusze

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne polega na przekazaniu pieniędzy do funduszu, który je gromadzi i zarządza nimi tak, aby wypracowały zysk inwestorom. Odbywa się to przez inwestowanie zgromadzonych środków w różne aktywa, które w zależności od notowań na rynku przynoszą zyski lub straty.

Oznacza to, że w przypadku wzrostu notowań fundusz zarabia a w konsekwencji zarabiają także inwestorzy. Zyski i straty są więc uzależnione od rynkowej koniunktury i analizy rynku, za którą odpowiadają zatrudnieni w funduszu eksperci.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne: zysk i ryzyko

Na rynku dostępne są fundusze agresywne. Obarczone są one wysokim ryzykiem, ale przynoszą równie wysokie zyski. To zupełnie odwrotnie niż fundusze bezpieczne. Obecne są też fundusze mieszane, inwestujące część środków w ryzykowne akcje a drugą w bezpieczne obligacje. Poziom ryzyka jest więc czynnikiem, który możecie dopasować do własnych potrzeb.

Jeśli jesteście gotowi na podjęcie ryzyka, możecie rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Nie inwestujcie jednak wszystkiego, aby nie zostać z niczym. Zacznijcie od niewielkich kwot, których strata nie nadszarpnie domowego budżetu. Nie zapomnijcie też, że nie należy inwestować w tylko jeden rodzaj aktywów! Dzięki temu wasze szanse na zysk wzrosną!

Emocje

W czasie inwestowania pojawia się stres związany z ryzkiem, często ukrywany pod chęcią zysku. Jeśli zysk ten nastąpi, łatwo wpaść w euforię i zacząć inwestować środki, które nie były na to przeznaczone. Nie ulegajcie więc ani stresowi, ani nie popadajcie w zachwyt kosztem utraty zdrowego rozsądku. Tylko on daje szansę na konstruktywne myślenie i pomnożenie oszczędności.

Inwestowanie wymaga krytycznej analizy, zarówno przy wyborze funduszu jak i przy lokowaniu w nim oszczędności. Świadomy wybór niweluje zagrożenia a wzmacnia szanse na zysk. Pamiętajcie też, że pieniędzmi zarządzają profesjonaliści. Zwiększają oni wasze szanse na zarobek, dbają o zróżnicowanie portfela inwestycyjnego oraz o bezpieczeństwo inwestycji!

Udostępnij

O autorze

Redakcja bloga.

Dodaj komentarz