Polecane

Jak wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny?

Jak wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny?

Jedną z możliwości pomnażania zgromadzonego majątku jest inwestowanie w fundusze. Rozwiązanie to sprawdzi się dla inwestorów, którzy nie dysponują dużym kapitałem i nie mają doświadczenia w tego typu przedsięwzięciach. Zobacz zatem na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego funduszu.

Fundusze inwestycyjne są coraz popularniejszym produktem finansowym. Wybierając fundusz, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim swój styl inwestycyjny, tzn. awersję do ryzyka i oczekiwania co do wielkości potencjalnego zysku. Należy również uwzględnić poziom zaawansowania posiadanej wiedzy oraz doświadczenia inwestycyjnego. Podpowiadamy jak wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny.

Określ jakim inwestorem jesteś

Inwestowanie w fundusz najlepiej rozpocząć od określenia naszego podejścia do ryzyka:

Osoby o dużej awersji do ryzyka będą zapewne zainteresowane w większym stopniu funduszami otwartymi (FIO) – m.in. ze względu na niskie ryzyko oraz możliwość wypłaty zainwestowanych środków w dowolnym terminie. Osoby te będą również preferowały fundusze pieniężne, lub fundusze obligacji, a ewentualne inwestycje zagraniczne będą obejmowały kraje o ugruntowanej pozycji gospodarczej.  Fundusze te powinny zainteresować inwestorów: w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz posiadających niskie lub zerowe doświadczenie inwestycyjne.

Osoby o większej skłonności do ryzyka będą zapewne preferowały fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), ze względu na wyższy oczekiwany zwrot z inwestycji (pomimo większego ryzyka). Fakt braku możliwości umorzenia certyfikatów inwestycyjnych i wycofania środków pieniężnych z funduszu będzie rekompensowała możliwość odsprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na GPW. Ponadto osoby te będą zainteresowane raczej funduszami akcyjnymi lub funduszami mieszanymi.

Wskaż cel inwestowania w fundusze

Uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu, przy możliwie jak najniższym ryzyku – taki cel przyświeca w zasadzie każdej inwestycji kapitałowej. Aby jednak inwestycja w fundusz mogła przynieść satysfakcjonujące rezultaty, jej cel musi być określony zdecydowanie bardziej szczegółowo na przykład: ochrona kapitału przed inflacją, utworzenie finansowej poduszki bezpieczeństwa, długoterminowe odkładanie środków z myślą o emeryturze.

Sprecyzuj, na jaki okres chcesz „zamrozić” środki

Określając cel inwestycji w fundusz, inwestor powinien od razu określić przybliżony termin, w którym chciałby go osiągnąć. W przypadku krótkiego horyzontu inwestycyjnego (1-2 lata), należy wybierać bezpieczne fundusze inwestycyjne. Są one w stanie zapewnić wprawdzie niskie zyski, ale w przeciwieństwie do bardziej agresywnych funduszy, ich aktywa podlegają niewielkim wahaniom wartości. Fundusze mieszane sprawdzają się jako inwestycja średnioterminowa (3-5 lat), a fundusze akcyjne – trwająca 6, 7 i więcej lat.

Zapoznaj się z historycznymi wynikami inwestycji

Ponadto przy wyborze funduszu inwestycyjnego powinniśmy dokonać porównania historycznego wyników. Najlepszym sposobem na ocenę potencjału funduszu jest analiza stóp zwrotu na tle konkurencji w kilku równych okresach (np. kwartalnych, półrocznych, czy rocznych). Dzięki temu dowiesz jak interesujący Cię produkt spisuje się w okresach lepszych, ale również słabszych. 

Udostępnij

O autorze

Redakcja bloga.

Dodaj komentarz