Tysiące studentów rozpoczęło właśnie rok akademicki. Nastał koniec słodkiego lenistwa i początek wczesnego wstawania na poranne zajęcia. Perspekt...