Od zarania dziejów ludzie wykorzystywali różne metody, aby pozbyć się uciążliwych dolegliwości. Do jednej z nich, która narodziła się już w staro...